How to open with cork and screw?

Minghui Org

 

 1. 法轮大法明慧网成立于九九年六月。明慧网的主旨在于用来自中国大陆的第一手资料,揭露中共对法轮功的迫害,讲清法轮功真相,弥补迫害给大陆大法弟子修炼环境带来的损失。为反迫害、讲真相、福益有缘,明慧网在大陆法轮功学员中建立了广泛的信息渠道,每天提供迫害真相、法轮功学员的 ...
  法轮大法明慧网成立于九九年六月。明慧网的主旨在于用来自中国大陆的第一手资料,揭露中共对法轮功的迫害,讲清法轮功真相,弥补迫害给大陆大法弟子修炼环境带来的损失。为反迫害、讲真相、福益有缘,明慧网在大陆法轮功学员中建立了广泛的信息渠道,每天提供迫害真相、法轮功学员的 ...
  http://minghui.org...
  Source:(bing) | w3 analytics

   

 2. “I realized that if I produced materials by myself, I could only do one sticker, one flyer, or one letter. But if we all did it together, the power would be enormous, and it would be able to deter and disintegrate the evil.”
  “I realized that if I produced materials by myself, I could only do one sticker, one flyer, or one letter. But if we all did it together, the power would be enormous, and it would be able to deter and disintegrate the evil.”
  http://en.minghui.org/html/index.html...
  Source:(bing) | w3 analytics

   

 3. Ten years after the Tiananmen Square massacre, 10,000 Falun gong practitioners gathered outside China's central leadership compound in Beijing.
  Ten years after the Tiananmen Square massacre, 10,000 Falun gong practitioners gathered outside China's central leadership compound in Beijing.
  http://en.minghui.org/html/pages/a-decade-of-courage-part-1...
  Source:(bing) | w3 analytics

   

 4. 法輪大法明慧網成立于九九年六月。明慧網的主旨在于用來自中國大陸的第一手資料,揭露中共對法輪功的迫害,講清法輪功真相,彌補迫害給大陸大法弟子修煉環境帶來的損失。為反迫害、講真相、福益有緣,明慧網在大陸法輪功學員中建立了廣泛的信息渠道,每天提供迫害真相、法輪功學員的 ...
  法輪大法明慧網成立于九九年六月。明慧網的主旨在于用來自中國大陸的第一手資料,揭露中共對法輪功的迫害,講清法輪功真相,彌補迫害給大陸大法弟子修煉環境帶來的損失。為反迫害、講真相、福益有緣,明慧網在大陸法輪功學員中建立了廣泛的信息渠道,每天提供迫害真相、法輪功學員的 ...
  http://big5.minghui.org...
  Source:(bing) | w3 analytics

   

 5. 明慧网, 法轮功, 法轮大法, 李洪志,明慧图片
  明慧网, 法轮功, 法轮大法, 李洪志,明慧图片
  http://photo.minghui.org...
  Source:(bing) | w3 analytics

   

 6. 法轮大法(法轮功)是李洪志先生传授的佛家上乘修炼大法,是以宇宙特性“真善忍”为根本指导,使修炼者能够返本归真的高层次修炼法门。法轮功洪传一百一十多个国家,载誉无数。亿万修炼者返本归真, 获益无穷。
  法轮大法(法轮功)是李洪志先生传授的佛家上乘修炼大法,是以宇宙特性“真善忍”为根本指导,使修炼者能够返本归真的高层次修炼法门。法轮功洪传一百一十多个国家,载誉无数。亿万修炼者返本归真, 获益无穷。
  http://gb.falundafa.org...
  Source:(bing) | w3 analytics

   

 7. Brief Introduction to Falun Dafa. Falun Dafa (also called Falun Gong) is an advanced self-cultivation practice of the Buddha School.
  Brief Introduction to Falun Dafa. Falun Dafa (also called Falun Gong) is an advanced self-cultivation practice of the Buddha School.
  http://en.falundafa.org...
  Source:(bing) | w3 analytics

   

 8. Auf Japans Kirschblütenfest: „Ich muss die Petition unterzeichnen!“ – Wer Falun Dafa richtig kennenlernt, lehnt die Verfolgung ab. Falun-Dafa-Übungen vorführen, Löwentänze und Kampfkünste präsentieren – die Darbietungen der Praktizierenden auf dem Kirschblütenfest waren vielfältig.
  Auf Japans Kirschblütenfest: „Ich muss die Petition unterzeichnen!“ – Wer Falun Dafa richtig kennenlernt, lehnt die Verfolgung ab. Falun-Dafa-Übungen vorführen, Löwentänze und Kampfkünste präsentieren – die Darbietungen der Praktizierenden auf dem Kirschblütenfest waren vielfältig.
  http://de.minghui.org...
  Source:(bing) | w3 analytics

   

 9. 法輪大法(法輪功)是李洪志先生傳授的佛家上乘修煉大法,是以宇宙特性“真善忍”為根本指導,使修煉者能夠返本歸真的高層次修煉法門。法輪功洪傳一百一十多個國家,載譽無數。億万修煉者返本歸真,獲益無窮。
  法輪大法(法輪功)是李洪志先生傳授的佛家上乘修煉大法,是以宇宙特性“真善忍”為根本指導,使修煉者能夠返本歸真的高層次修煉法門。法輪功洪傳一百一十多個國家,載譽無數。億万修煉者返本歸真,獲益無窮。
  http://big5.falundafa.org...
  Source:(bing) | w3 analytics

   

 10. Tin tức tức mới nhất về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, các hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp trên thế giới và chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của học v ...
  Tin tức tức mới nhất về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, các hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp trên thế giới và chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của học v ...
  http://vn.minghui.org/news...
  Source:(bing) | w3 analytics

   

Thumbnails powered by Thumbshots